Museum VALSE KUNST
Fake art museum

Winterstop
1 april 2020 opent het museum met nieuwe exposities