Museum VALSE KUNST
  Een van de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe

Beloningsbeleid stichting Museums Vledder

Bij de stichting Museums Vledder wordt het volgende beloningsbeleid gehanteerd:

  1. In het algemeen geldt dat de vrijwilligers geen betaling voor hun werkzaamheden ontvangen. De exploitatie op basis van entreegelden biedt ook geen ruimte om te werken met vrijwilligersvergoedingen. Er zijn echter uitzonderingen op, zoals:

  2. Om de hygiëne in Museums Vledder op peil te houden is het noodzakelijk twee keer per week de toiletten en keukens te reinigen en de vloer stof- en rommelvrij te houden. Deze werkzaamheden vinden plaats buiten de openingstijden, dus ‘s morgens vroeg. Onder de vrijwilligers is daar weinig animo voor. Om die reden als ook om reden van een noodzakelijke continuïteit in de schoonmaak is besloten voor deze werkzaamheden vrijwilligers in te zetten die ons wekelijks willen helpen tegen de daarvoor geldende vrijwilligersvergoeding.

  3. De baliewerkzaamheden worden ook door vrijwilligers verricht. Echter, bij gebrek aan voldoende vrijwilligers in de weekenden zijn wij genoodzaakt scholieren voor de baliewerkzaamheden in te zetten. Deze ontvangen voor hun inzet de daarvoor geldende vrijwilligersvergoeding.

  4. Met de coördinator dagelijkse zaken is een arbeidsovereenkomst voor 2 dagen per week, op basis van individuele afspraken gesloten. De stichting is geen deelnemer in de Museum Cao.

  5. De bestuursleden van de stichting ontvangen op geen enkele wijze een vergoeding voor hun werkzaamheden.